PLECS

Materials vinculats a les activacions en streaming del 2022

PLECS

PLECS és un projecte virtual entorn de la noció site-specific, entenent aquesta idea des de les particularitats de l’àmbit digital. La proposta està formada per un cicle de videocreació en línia i per una sèrie d’accions i performances retransmeses en streaming.


El programa, en el seu conjunt, proposa aproximar-se a diferents capes de l’esfera digital. Es tracta d’un plantejament ampli que abraça temàtiques diverses, com el sistema extractivista que fa possibles les noves tecnologies, les dinàmiques dels cossos que se situen a la base de les interfícies que utilitzem cada dia, els algoritmes que operen sense descans o les tensions d’una pretesa transparència que s’insereix en les intimitats connectades.


Jara Rocha i Higo Mental, Ontologías Feministas, Natalia Carminati i Gala Hernández són les activadores de les diferents propostes d’accions i performances en línia de la segona edició. Des de les seves pràctiques, proposen acostar-se a les tensions que envolten matèries com l’aigua, la reapropiació de videojocs des dels objectes i els afectes, les latències d’una intimitat connectada i la immersió en realitats desitjades.

ACTIVACIONS

Cada acció o performance és emesa en directe i pot ser consultada posteriorment en format vídeo fins a la següent edició.

Jara Rocha + Higo Mental
Infras Antifas #1 – Agua
Dimecres 16 de novembre a les 19h

Diàleg videològic

 

Quins són els fluxos de distribució de l’aigua? Qui té accés al seu control? Hi ha amos, hi ha hereus? Com s’estableix i estructura aquest poder? Quins interessos entren en joc segons quin sigui l’origen o l’ús final de la matèria? Quines desigualtats, exclusions i opressions se sostenen i accentuen per part d’aquests interessos d’ús i abús?

 

En aquesta sessió centrem el focus en el microfeixisme infraestructural per mitjà d’una matèria tan mundana, tot i que imprescindible per a la vida, com és l’aigua. A través d’una conversa mitjançant materials audiovisuals trobats a Internet, traçarem una narrativa —d’entre tantes altres possibles— per pensar en l’aigua, en les seves infraestructures i en les infraestructures de les quals en general depenem com de la mateixa aigua. Des de l’ancestralitat en risc de les glaceres a la gestió de fluxos a les canonades, i/o des de la governança dels horts als ecocidis amb vistes al camps de golf.

En un format de doble fase, Jara Rocha i Higo Mental llançaran uns primers vídeos per a contextualitzar la sessió, i després s’obrirà la comporta de Twitch a l’imaginari de les assistents amb la finalitat d’esquitxar-nos en una sessió coral.

 

 

www.higomental.com | http://jararocha.blogspot.com/

 

Ontologías Feministas

parche no oficial

Dimecres 23 de novembre a les 19h

Acció en línia

Ontologías Feministas reacciona a una retransmissió en directe d’un videojoc apedaçat on la interfície ens resulta massa familiar. Habitualment, l’imaginari dels jocs en primera persona estan relacionats amb accions èpiques, violentes, o de construcció megalòmana de mons.

En aquest petit playthrough, el domèstic es torna un espai estrany a través de l’ús de diferents eines trobades que van incorporant-se al nostre menú de joc i amb les quals afectem l’entorn. A través de l’avatarització dels nostres gestos i desplaçaments, travessarem un món on altres tecnologies estiguin a la mà.

 

https://www.ontologiasfeministas.com

Natalia Carminati
Screening body
Dimecres 30 de novembre a les 19h

Performance

 

Screening body és una performance multistreaming que experimenta el cos com a suport de les noves tecnologies quotidianes. Si bé l’humane se sol posicionar com a executor d’aquestes tecnologies sota el seu domini, la proposta explora com les tecnologies d’ús quotidià s’han convertit en pròtesi del nostre cos. Com si el nostre braç fos una carcassa de mòbil, ens sortissin càmeres a les ungles del peu o l’esquena pogués streamejar el que succeeix darrere nostre fent del nostre cos un mitjà amb el qual aquestes tecnologies perceben, assagen, comproven, experimenten.  

Basada en el concepte de extimitat que descriu l’antropòloga Paula Sibilia, la performance proposa el recorregut d’un cos travessat per les xarxes, en el qual l’espai públic es presenta com a espai domèstic i l’esfera del virtual és el real. A través de les possibilitats de les noves tecnologies, el públic podrà accedir a diferents perspectives d’un mateix moviment corporal, així com a múltiples temporalitats d’una mateixa instància present.

 

https://nataliacarminati.com/

 

Gala Hernández
How to access your desired reality (a tutorial)

Dimecres 14 de desembre a les 19h

Performance

 

Reality shifting” és una pràctica que es va posar de moda entre adolescents i joves de l’univers #shiftock a TikTok a l’inici de la pandèmia de COVID-19. Consisteix a arribar a un estat de consciència alterat a través de diferents exercicis -meditació, autohipnosi, redacció d’un guió o script, repetició d'”afirmacions”, música- que et permet escapar de la teva realitat actual (CR, Current Reality) per accedir o “shiftejar” a la teva realitat desitjada (DR, Desired Reality). La realitat desitjada sol ser el món d’una ficció preexistent com Harry Potter, sèries d’anime o Narnia, en la qual la persona desitja viure.

 

Adoptant la forma d’un guió per fer “shifting” interromput d’afirmacions, la performance exposarà els diferents mètodes a la nostra disposició per construir la nostra realitat desitjada al capitalisme digital. Què és una realitat desitjada o desitjable, hiperadaptada al subjecte que l’habita? Dins de quines ficcions vivim? Què ens diu el “reality shifting” d’una societat cada vegada més aterrida pel risc, el conflicte i el dissens i immersa en una fantasia de seguretat i d’omnipotència individual sense límits?

 

 

https://www.galahernandez.com/